vizualizace2Účel využití veřejné sbírky

Finanční prostředky sbírky budou použity na zhotovení pomníku českému fyzikovi Václavu Dolejškovi (1896-1945), profesoru Karlovy univerzity, světově uznávanému odborníkovi a zakladateli československé vědecké školy v oboru rentgenové spektroskopie, spoluorganizátorovi jednoho z prvních propojení základního fyzikálního výzkumu a průmyslové praxe v meziválečném Československu, účastníkovi a oběti národního protinacistického odboje za druhé světové války.

Sbírka bude využita na výrobu pomníku, jeho instalaci a na terénní úpravy související s okolím pomníku (výrobní materiál, doprava, upevnění, stavební práce, zahradnické práce, mobiliář apod.).

Pomník bude umístěn v akademickém parku na Mazance v Praze 8 – Ládví.

 

vizualizace1

Konání veřejné sbírky bylo řádně oznámeno Magistrátu hlavního města Prahy, který vydal osvědčení o konání sbírky pod číslem jednacím 1085246/2017, sp. zn.: S-MHMP/I013385/2017. S ohledem na posun stavebních prací Magistrát rozhodl o prodloužení sbírky do 30. 6. 2019. Rozhodnutí naleznete zde. Po ukončení sbírky bude na této webové stránce vyvěšeno oznámení o kontrole Magistrátem hlavního města Prahy a schválení konečného vyúčtování veřejné sbírky.

Sbírka je prováděna shromažďováním příspěvků na bankovním účtu č. 279692912/0300 Československé obchodní banky, a.s., zřízeném výhradně pro tento účel.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *