Sbírka je prováděna shromažďováním příspěvků na transparentním bankovním účtu č. 279692912/0300 Československé obchodní banky, a.s., zřízeném výhradně pro tento účel. K odeslání finančního daru prosím použijte převodní příkaz realizovaný internetovým bankovnictvím nebo odevzdáním v pobočce vaší banky. V případě, že dar odesíláte ze zahraničního účtu, použijte tyto údaje: BIC: CEKOCZPP, IBAN: CZ26 0300 0000 0002 7969 2912, banka: ČSOB a.s., pobočka: Na Poříčí 24-26, Praha 1.

Děkujeme vám za příspěvek k vybudování příjemného místa na Praze 8 se vzpomínkou na významnou osobnost české vědy!

 

 


 

Odečet hodnoty daru od základu daně

Hodnotu zaplaceného daru si můžete odečíst od základu daně v následujících případech:

Fyzické osoby / zaměstnanci (§ 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu): Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Pro možnost daňově uplatnit dar musí jít tedy minimálně o dar nebo o součet darů za rok převyšující částku 1000 Kč nebo částku vyšší než 2 % základu daně.

Právnické osoby (§ 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu): Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

Pokud k zaplacenému příspěvku vyžadujete doklad o poskytnutí daru, vyplňte prosím následující formulář. Na jeho základě vám vystavíme potvrzení pro daňové účely. Vaše kontaktní údaje použijeme pouze k identifikaci vašeho daru na účtě sbírky a k odeslání potvrzení.

 

Žádost o vystavení potvrzení pro daňové účely

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *